Screenings 2023

Get excited! Our short dramas that we produced in Summer 2023 are coming to a big screen near you!
Free tickets will be available to book from November 1st. We will be showcasing the work of upcoming Welsh Directors, Writers, Actors, Composers, Designers, and many more behind the scenes filmmakers who are taking their first steps into the industry.

So gather together with your local community, bring along your family and friends… and don’t forget the popcorn!

Wyt ti’n teimlon gyffro? Mae ein dramâu byr a gynhyrchwyd gennym yn Haf 2023 yn dod i’r sgrin fawr yn eich ardal chi!
Bydd tocynnau am ddim ar gael i’w harchebu o Dachwedd 1af. Byddwn yn arddangos gwaith Cyfarwyddwyr Cymraeg, Awduron, Actorion, Cyfansoddwyr, dylunwyr a llawer mwy y tu ôl i’r llenni sy’n cymryd eu camau cyntaf i’r diwydiant.

Felly dewch ynghyd â’ch cymuned, dewch â’ch teulu a’ch ffrindiau… a pheidiwch ag anghofio’r popcorn!

21/11/2023 Parc & Dare, Treorchy

https://www.eventbrite.co.uk/e/748335540747?aff=oddtdtcreator

23/11/2023 The Grand Pavilion, Porthcawl

https://www.eventbrite.co.uk/e/748343193637?aff=oddtdtcreator

28/11/2023 Llanharan RFC, Llanharan

https://www.eventbrite.co.uk/e/748414516967?aff=oddtdtcreator

29/11/2023 Cardiff and Vale College, Dumballs Road, Cardiff

https://www.eventbrite.com/e/summer-screening-cardiff-tickets-748422691417?aff=oddtdtcreator

30/11/2023 Pontardawe Arts Centre, Swansea

https://www.eventbrite.co.uk/e/748428699387?aff=oddtdtcreator

07/12/2023 Pontio, Bangor

https://www.eventbrite.co.uk/e/748504546247?aff=oddtdtcreator