SCRIPT CALLOUT – DRAMA – for BBC Wales and S4C

An exciting opportunity for Script Writers.

As part of It’s My Shout 2018, we are inviting Script Writers to submit short film scripts so that their work can be considered for this year’s training scheme.

It’s My Shout has a proven record for the last 20 years of producing BAFTA winning short films alongside its broadcast partners BBC Cymru Wales and S4C.
The scriptwriters will be trained and films will be developed during the summer.

It’s My Shout is looking for an exciting and diverse range of films. This year we are looking for comedy to form part of the slate this year. BBC Writersroom will be attached to the process throughout.

We would look favourably on scripts that would have the scope to include young characters (between 12 – 24 years of age) from a wide range of socio-economic backgrounds, and reflect modern Wales. Socio-economic, cultural diversity and inclusion is important to us, and we would encourage large casts if appropriate. We are looking for creative work which covers a diverse and wide range of genres and subject matters. This is only a guideline and we would not exclude scripts that didn’t include these features.

Films will be shot in North Wales, West Wales, South Wales Valleys, Cardiff and Newport.

The successful candidates will bring their scripts to life in a 10-15 minute drama film which will be broadcast on BBC Wales or S4C and premiered at a gala showing in September.

This opportunity is available to anyone in the industry or outside who has a passion to create an original and visionary script.
The deadline for applications is midnight on 31 March.

Filming is scheduled throughout the summer from June – August 2018.

To submit your scripts, please follow the link: https://form.jotformeu.com/73514690509359

————————————————————————————–

GALWAD SGRIPT – DRAMA – ar gyfer BBC Cymru Wales ac S4C

Cyfle cyffrous i hyfforddi sgriptwyr newydd.

Rydym yn gwahodd sgripwyr ffilm fer i gymryd rhan yng nghynllun hyfforddi It’s My Shout 2018.

Yn yr ugain mlynedd diwethaf mae It’s My Shout wedi cynhyrchu ffilmiau o safon sydd wedi ennill ffilmiau Bafta Cymru, drwy gydweithio gyda’n partneriaid BBC Cymru Wales a S4C.
Bydd y sgriptwyr yn cael eu datblygu a’u hyfforddi yn ystod yr haf.

Mae It’s My Shout yn chwilio am ffilmiau cyffrous ac amrywiol, a hoffem annog sgriptwyr comedi i ymgeisio. Bydd BBC Writersroom ynghlwm trwy gydol y proses.

Byddwn yn croesawu sgriptiau sy’n cynnwys cymeriadau ifanc (rhwng 12 – 24 oed) sy’n perthyn i amrywiol gefndiroedd economaidd a chymdeithasol, gan adlewyrchu’r Gymru gyfoes. Mae amrywiaeth yn bwysig i ni, a byddem yn annog cast mawr os yw hynny yn briodol. Rydym yn edrych am waith creadigol a fydd yn cwmpasu ystod eang o genres a phynciau. Ond canllaw yn unig yw hyn, ac ni fyddem yn diystyru sgriptiau sydd ddim yn cynnwys y nodweddion hyn.

Byddwn yn ffilmio ar hyd a lled Cymru; yn y gogledd, y gorllewin, y cymoedd, Caerdydd a Chasnewydd.
Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu mwynhau eu ffilmiau deng i bymtheg munud yn cael eu darlledu ar BBC Cymru Wales neu S4C; byddent hefyd yn ymddangos mewn noson gala ym mis Medi.
Dyma gyfle gwych i unrhyw un unrhyw sydd ag angerdd i greu sgript wreiddiol a gweledol.

Y dyddiau cau ar gyfer y ceisiadau yw 31 Mawrth am hanner nos.

Cynhelir yr amserlen ffilmio rhwng Mehefin ac Awst 2018.

 

Apply