Welcome to It’s My Shout

It’s My Shout is a training scheme, based in Wales, providing training for all ages interested in gaining experience in Film.  Each year we produce short films for BBC Wales, S4C, Welsh Government and Arts Council of Wales. We offer a wide range of opportunities in the creative industry, sharing experiences, skills and confidence with everyone. We are extremely passionate about nurturing, developing and discovering new talent.

Croeso i It’s My Shout

Mae It’s My Shout yn gynllun hyfforddi, sydd wedi’i leoli yng Nghymru, ac sy’n darparu hyfforddiant i bobl o bob oed a hoffai gael profiad yn y byd Ffilm. Pob blwyddyn rydym yn cynhyrchu ffilmiau byrion ar gyfer BBC Cymru, S4C, Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd yn y diwydiant creadigol, i rannu profiadau, sgiliau a hyder â phawb. Rydym yn frwd iawn dros feithrin, datblygu a darganfod talentau newydd.


APPLY HERE


WHY NOT CHECK OUT WHAT OUR TRAINEE’S HAVE TO SAY…